Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

ZDR - 1

VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

MDDSZ - VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZDR-1)