Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

ČLANOM NUDIMO BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE
  
Pregled pogodbe o zaposlitvi, izdelava pisnih mnenj, priprava zahtevkov za uveljavljanje pravic (zamude pri izplačilu ali neplačilu plače ali regresa za letni dopust, za odpravo kršitev pri odrejanju nadurnega dela, nezagotavljanja počitka med delom, določanje višine plače itd.), zastopanje v disciplinskih postopkih in postopkih odpovedi, zastopanje pred Delovnimi in socialnimi sodišči (transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tožba zaradi neizplačila plače, razlik v plači, neizplačila regresa, odpravnine, nadur, neplačila dodatnega dela, odškodninska tožba zaradi poškodbe pri delu, šikaniranja, mobinga).
                                                                                                                                                                                                                     
MITJA VUKOVIČ, pravni svetovalec za člane OSO - KS 90
pooblaščen za zastopanje članov sindikata in za vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev pred Delovnimi in
uradne ure: Trg Brolo 2, Koper, vsak torek 13. - 16. uro.
                                                                                                           
JUDITA BELHAR, pravna svetovalka za člane KS 90 in KS 90 - RSSO Ljubljana
tel.: 0599-41968
GSM: 041/698-796
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ;

 

Stalni člani sindikata imajo pravico do pravne pomoči. Stroške pravne pomoči v skladu z načelom solidarnosti plača sindikat.