Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Kolektivne Pogodbe

 

Na podlagi 25. ?lena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, t. 43/2006), ki je za?el veljati 6. 5. 2006, se kolektivne pogodbe, sklenjene za obmo?je drave, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo: 

 1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Uradni list RS, t. 111/2006, 127/2006 - popr., 109/2007, 21/2008 - razirjena veljavnost, 94/2008, 34/2009, 68/2009 - razlaga, 26/2011 - razlaga, 30/2011, 104/2011 - razlaga, 51/2012, 47/2013, 105/2013, 24/2014 - nova, 38/2014 - razirjena veljavnost)
 2. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in ivilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, t. 45/2006, 74/2006 - popr., 75/2006 - popr., 49/2007, 42/2008, 71/2008, 43/200952/2010, 36/2011 - nova, 107/2011, 109/2012
 3. Kolektivna pogodba o na?inu usklajevanja pla?, povra?ilu strokov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Uradni list RS, t. 76/2006, 62/2008)
 4. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, t. 26/1991-I, 129/2004, 81/2006 - odpoved kolektivne pogodbe, 117/2008 -  sodna odlo?ba o zakoniti odpovedi kolektivne pogodbe)
 5. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, t. 1/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009 - tarifna priloga, 62/2011 - tarifna priloga, 75/2013 - odpoved)
 6. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, t. 94/2004, 8/2005, 71/2005, 14/2006, 82/2006, 66/2007, 18/2008, 5/2009, 10/2010, 10/2010 - tarifna priloga, 95/2010, 14/2011 - tarifna priloga, 62/2011 - aneks k tarifni prilogi, 74/2011 - aneks k tarifni prilogi, 19/2012, 43/2012, 4/2013, 111/2013)
 7. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, t. 83/1997, 84/2001, 87/2004, 139/2004, 71/2005, 100/2005, 83/2006, 83/2007, 124/2007, 42/2008, 55/2009, 52/2010, 82/2010, 37/2011, 109/2011, 90/2012 - razirjena veljavnost za dolo?ene dejavnosti, 99/2012, 111/2013, 43/2014 - razirjena veljavnost)
 8. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, t. 14/2006, 87/2006, 76/2007, 46/2008, 70/2008, 53/2009 - razirjena veljavnost, 10/2010, 70/2011, 84/2011, 70/2012, 59/2013, 78/14 - nova KP)
 9. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, t. 7/1998, 78/2000, 37/2002, 101/2004, 79/2005, 91/2006, 10/2007, 86/2007, 16/2008, 85/2008, 97/2008, 14/2009, 65/2009, 91/2010, 25/2011, 48/2011, 111/2013, 35/2014 - razirjena veljavnost)
 10. Kolektivna pogodba grafi?ne dejavnosti (Uradni list RS, t. 51/1998, 64/2001, 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008)
 11. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, t. 108/2005, 95/2006, 71/200782/2007, 32/2008, 70/2008, 47/2009 - razirjena veljavnost, 75/2009, 10/2010, 84/2011, 104/2011, 32/2013)
 12. Kolektivna pogodba ?asopisno-informativne, zalonike in knjigotrke dejavnosti (Uradni list RS, t. 43/2000, 77/2000 - popr., 24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004, 117/2004, 79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 8/2010, 55/2011, 17/2012, 17/2012, 63/2013)
 13. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, t. 108/2005, 97/2006, 90/2007, 33/2008, 70/2008, 53/2009, 10/2010, 84/2011, 51/2013, 6/15- nova KP)
 14. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, t. 60/1998, 6/2005, 83/2005, 100/2006, 45/2008, 24/2011 - nova)
 15. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, t. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005, 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 22/2008, 103/2008)
 16. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, t. 44/1998, 64/2004, 132/2004, 79/2005, 79/2005106/2006, 104/2007, 79/2008, 108/2008, 77/2010 - odpoved, 55/2013, 6/2014, 24/2014 - razirjena veljavnost)
 17. Kolektivna pogodba za tekstilne, obla?ilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (5/1998, 6/2001, 108/2001, 35/2002, 5/2003, 114/2003, 106/2004, 46/2005, 94/2005, 10/2006, 121/2006, 127/2006, 138/2006 - popr., 67/2008, 55/2009, 28/2010 - razirjena veljavnost, 5/2014 odpoved, 18/2014 - nova, 24/2014, 25/2014 - razirjena veljavnost)  
 18. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, t. 132/2006, 28/2007 - popr., 66/2007, 32/2008, 36/2009, 34/2010, 22/2011, 26/2012, 30/2013, 25/2014)
 19. Kolektivna pogodba za cestni potniki promet Slovenije (Uradni list RS, t. 6/2007, 99/2008, 35/2009, 49/2009, 95/2009 - razirjena veljavnost, 3/2011, 14/2012, 52/2012 - razirjena veljavnost, 7/2014, 3/15)
 20. Kolektivna pogodba za kemi?no in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, t. 9/1998 - ne velja ve?, 78/2004 - ne velja ve?, 81/2004 - ne velja ve?, 83/2004, 91/2004, 79/2005, 37/2007, 38/200795/2007, 89/2008, 104/2009, 73/2010 - razirjena veljavnost, 109/2010, 107/2011, 25/201355/2013 - odpoved
 21. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, t. 15/1994, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 107/2011, 26/2012 - razlaga, 40/201210/2013 - razlaga, 46/2013, 99/2013 - razlaga)
 22. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, t. 18/1991-I, 53/1992, 34/1993, 12/1994, 15/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 37/1997, 3/1998, 3/1998, 39/1999, p. 40/199967/2000, 81/2000, 23/2001, 43/200199/2001, 19/200273/2003, 115/2005, 65/2007, 40/2012, 46/2013, 107/2013 - razlaga aneksa, 95/14)
 23. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega na?rta za javne uslubence (Uradni list RS, t. 11/2004, 103/2009, 11/2012 - aneks h kolektivni pogodbi)
 24. Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zra?nega prometa - podjetnika kolektivna pogodba
 25. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, t. 60/1998, 73/1998, 63/1999, 73/2000, 94/2007, 60/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 3/2011, 105/2011 - razlaga, 107/2011, 40/20123/2013 - razlage, 10/2013 - razlaga, 46/2013)
 26. Kolektivna pogodba za dejavnost eleznikega prometa (Uradni list RS, t. 95/2007)
 27. Kolektivna pogodba premogovnitva Slovenije (Uradni list RS, t. 44/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007)
 28. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, t. 38/1996100/2004, 81/2005, 105/2007
 29. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, t. 16/2005, 37/2006, 19/2008, 99/2008, 30/2009, 46/2010, 12/2013, 25/2014- razirjena veljavnost)
 30. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, t. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 22/2011, 59/2011, 3/2012 (neuradno pre?i?eno besedilo sklepa), 6/2012, 40/2012, 46/2013, 95/14)
 31. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvr?anje orientacijskih delovnih mest in nazivov v pla?ne razrede (Uradni list RS, t. 57/2008)
 32. Kolektivna pogodba za dravno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 33. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraevanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, t. 52/1994, 49/1995, 34/199645/1996-popr., 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001-popr., 56/2002, 60/2008, 61/2008, 33/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 79/2011, 40/2012, 46/2013
 34. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, t. 14/1994, 15/1994, 22/199623/1996 - popr., 39/199846/1998 - popr., 97/2000, 60/2008, 36/2009, 44/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 91/2010, 1/2011 - popr., 5/2012, 40/2012, 46/2013)
 35. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, t. 45/1994, 39/1996, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/201251/2012 - razlaga, 46/2013)
 36. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, t. 45/1992, 50/1992-popr., 5/1993, 50/1994, 45/1996, 51/199873/1998-popr., 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001-popr., 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/2012, 46/2013)
 37. Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 38. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 39. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 40. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 41. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS, t. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)
 42. Kolektivna pogodba za obrt in podjetnitvo (Uradni list RS, t. 73/2008, 55/2010, 100/2011, 99/2012, 99/2012 - uradno pre?i?eno besedilo, 92/2013 - nova, 16/2014 - naknadni pristop, 59/14 - razirjena veljavnost)
 43. Kolektivna pogodba za potne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, t. 50/2003, 94/2004, 61/2005, 84/2008, 91/2009, 74/14, 90/14, 6/15 - razirjena veljavnost)
 44. Kolektivna pogodba dejavnosti ban?nitva Slovenije (Uradni list RS, t. 5/2011 (81/2004 - stara pogodba, ki se deloma e uporablja), 14/2013, 4/2014, 95/2014)
 45. Kolektivna pogodba med delavci in drubami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, t. 6/2000, 18/2004, 103/2004, 94/2010 - nova, 58/2011)
 46. Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, t. 41/2012, 97/2012, 41/2014)


Kolektivne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah, bodo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb ob prvi spremembi oziroma sprejetju nove kolektivne pogodbe: 

 1. Splona kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, t. 40/1997, 10/2000, 31/2000, 54/2000, 64/2000, 45/2002, 113/200238/2003, 90/2005 - odpoved pogodbe) - ODPOVEDANA!!
 2. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremi?ninami (Uradni list RS, t. 9/1998, 35/2000, 117/2004, 87/2005)
 3. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja (Uradni lsit RS, t. 73/2000, 44/2007 - odpoved pogodbe, 55/2007 - prenehanje pogodbe)
 4. Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (Uradni list RS, t. 31/1991-I, 61/2008-velja samo za Javni zavod RTV Slovenija, 28/2014)