Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

PROJEKT SOCIALNI PARTNER ZA SOCIALNI DIALOG II

logo_GZS                 KS_90_logo              ESS_logo_2x_pomanjan

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo v avgustu pričeli s partnerskim izvajanjem projekta Socialni partner za socialni dialog II, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Projekt je časovno omejen na eno leto, in sicer od avgusta 2013.

Cilj projekta je izboljšava položaja na trgu dela rizičnih skupin zaposlenih in brezposelnih kot so mladi in starejši. V projektu bomo preverili dobre prakse po posameznih državah članicah EU s področja nadomestil za brezposelnost, socialnega dialoga glede malih in srednje velikih podjetji ter zaposlovanja mladih. Prav tako bomo preučili možnosti za zadružništvo in pripravili analizo izvajanja pristaniški storitev. Pripravili bomo tudi prvi kodeks  medgeneracijskega sodelovanja v podjetju.

Cilj je zagotoviti tudi delujoč Ekonomsko socialni svet Obalno Kraške regije, kot primer dobre prakse za ostale dele SLO in s tem nov zagon za socialni dialog, tokrat od spodaj navzgor. Konkretno želimo z vzpostavitvijo delujočega ESSOKR ustvariti prostor za bolj konkretno razreševanje težav zaposlovanja na regionalni ravni.

Ciljne skupine so člani KS 90 in GZS, zaposleni in brezposelni starejši ter mladi, socialni partnerji in širša javnost.

V okviru projekta bomo izvedli več predavanj in konferenc ter obveščali ciljne skupine in širšo javnost.                             

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti