Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

KONFERENCA EU-OSHA IN RAZISKAVA

logo_GZS KS_90_logo_maliESS_logo_2x_pomanjan

V okviru partnerskega projekta, Socialni partner za socialni dialog II, smo se udeleili konference Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu na temo prepre?evanje tveganj na delovnem mestu. Konference je potekala 11. in 12. novembra v Bilbau. Izvedene so bile tri delavnice, in sicer na temo dobre prakse glede upravljanja in sodelovanja med delavci in delodajalci, na temo primerjalne analize varnosti in zdravja pri delu ter na temo kako uspeno promovirati varnost in zdravje pri delu. Izpostavili bi predavanje Rdigerja Trimpa z Univerze v Jeni (Nem?ija), ki je na nazoren na?in razloil delovanje stresa na ?loveki organizem. Sledila je predstavitev rezultatov vseh treh delavnic ter okrogla miza z naslovom To je za nas: Delajmo skupaj za varneja in bolj zdrava delovna mesta.

Prav tako smo v okviru projekta izvedli raziskavo na temo socialni partnerji in nadomestila za brezposelnost. Raziskava se osredoto?a na na?ine dolo?anja nadomestil za brezposelnost v Nem?iji, na Nizozemskem, na Poljskem in Danskem ter vlogo, ki jo imajo socialni partnerji pri tem. Raziskavo je pripravil Raziskovalni intitut za socialno ekonomij. Raziskava je dostopna na spletni strani pod novicami.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti