Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikat zasebnega varovanja (v postopku priključitve)

 Sindikat zasebnega varovanja Slovenije je bil ustanovljen 19. 1. 2011. Osnovno poslanstvo sindikata je zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposleni v družbah, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja. Navedeno je uresničljivo s povezovanjem članov za dosego skupnih ciljev.

Sindikat deluje za:

 • zaščito socialnega in ekonomskega položaja članov zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja;
 • varovanje delovne in osebnostne nedotakljivosti sindikalnih zupnikov;
 • spoštovanje človekovega dostojanstva;
 • organizirano in učinkovito zastopanje interesov članstva pred delodajalcem pri sklepanju kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov;
 • utrjevanje pravne in socialne zaščite članstva v primerih, ko so kršene njihove pravice;
 • uveljavljanje solidarnosti, vzajemnosti in enakopravnosti med člani sindikata;
 • izboljšanje delovnih razmer, varstva pri delu, zdravstvenega varstva in varstva delovnega okolja;
 • izboljšanje življenske ravni delavcev in primerne cene njihovega dela;
 • spodbujanje in razvijanje soupravljanja delavcev;
 • organizacijo vseh oblik pritiska, vključno s stavko in drugimi zakonitimi oblikami sindikalnega boja;
 • utrjevanje znanja in sposobnosti dialoga, komuniciranja in pogajanj kot prevladujoči način uveljavljanja interesov članstva;
 • uveljavljanje demokratične oblike sindikalne organiziranosti;
 • širjenje članstva;
 • sodelovanje s sindikati KS 90 in drugimi sindikati za doseganje skupnih ciljev na osnovi enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja.

Konkretne aktivnosti potekajo v podjetjih, ključni cilj pa je sprejem kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega varovanja.

Navedeno lahko dosežemo s kolektivnim pritiskom članov sindikata zoper vse tiste družbe zasebnega varovanja, ki ne spoštujejo delavskih pravic, delovnih pogojev in nepravično izkoriščajo zaposlene.

Za uresničitev teh ciljev apeliramo na vse zaposlene v dejavnosti zasebnega varovanja, da se včlanijo v sindikat SZV - KS 90 in s tem pripomorejo k trajni odpravi izkoriščanja in zagotovitvi poštenega statusa zaposlenih.

Z včlanitvijo v sindikat SZV - KS 90 boste upravičeni do takojšnje, individualne in brezplačne pravne pomoči. 

 

SINDIKAT ZASEBNEGA VAROVANJA - KS 90   
Resljeva 7
1000 Ljubljana

Logo_polovica  

Izvršni sekretar: Damjan Volf
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
GSM: 041 615 765
Pravna pomoč: Mitja Vukovič, univ. dipl. pravnik
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
tel: 05 / 612 40 00

 

PRISTOPNA IZJAVA:
- PDF;
- WORD

 facebooklogo_pomanjan

MEDIJSKE OBJAVE: