Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikat zasebnega varovanja (v postopku priklju?itve)

 Sindikat zasebnega varovanja Slovenije je bil ustanovljen 19. 1. 2011. Osnovno poslanstvo sindikata je zagotoviti bolje delovne pogoje za zaposleni v drubah, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja. Navedeno je uresni?ljivo s povezovanjem ?lanov za dosego skupnih ciljev.

Sindikat deluje za:

 • za?ito socialnega in ekonomskega poloaja ?lanov zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja;
 • varovanje delovne in osebnostne nedotakljivosti sindikalnih zupnikov;
 • spotovanje ?lovekovega dostojanstva;
 • organizirano in u?inkovito zastopanje interesov ?lanstva pred delodajalcem pri sklepanju kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov;
 • utrjevanje pravne in socialne za?ite ?lanstva v primerih, ko so krene njihove pravice;
 • uveljavljanje solidarnosti, vzajemnosti in enakopravnosti med ?lani sindikata;
 • izboljanje delovnih razmer, varstva pri delu, zdravstvenega varstva in varstva delovnega okolja;
 • izboljanje ivljenske ravni delavcev in primerne cene njihovega dela;
 • spodbujanje in razvijanje soupravljanja delavcev;
 • organizacijo vseh oblik pritiska, vklju?no s stavko in drugimi zakonitimi oblikami sindikalnega boja;
 • utrjevanje znanja in sposobnosti dialoga, komuniciranja in pogajanj kot prevladujo?i na?in uveljavljanja interesov ?lanstva;
 • uveljavljanje demokrati?ne oblike sindikalne organiziranosti;
 • irjenje ?lanstva;
 • sodelovanje s sindikati KS 90 in drugimi sindikati za doseganje skupnih ciljev na osnovi enakopravnosti in medsebojnega spotovanja.

Konkretne aktivnosti potekajo v podjetjih, klju?ni cilj pa je sprejem kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega varovanja.

Navedeno lahko doseemo s kolektivnim pritiskom ?lanov sindikata zoper vse tiste drube zasebnega varovanja, ki ne spotujejo delavskih pravic, delovnih pogojev in nepravi?no izkori?ajo zaposlene.

Za uresni?itev teh ciljev apeliramo na vse zaposlene v dejavnosti zasebnega varovanja, da se v?lanijo v sindikat SZV - KS 90 in s tem pripomorejo k trajni odpravi izkori?anja in zagotovitvi potenega statusa zaposlenih.

Z v?lanitvijo v sindikat SZV - KS 90 boste upravi?eni do takojnje, individualne in brezpla?ne pravne pomo?i. 

 

SINDIKAT ZASEBNEGA VAROVANJA - KS 90   
Resljeva 7
1000 Ljubljana

Logo_polovica  

Izvrni sekretar: Damjan Volf
e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
GSM: 041 615 765
Pravna pomo?: Mitja Vukovi?, univ. dipl. pravnik
e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
tel: 05 / 612 40 00

 

PRISTOPNA IZJAVA:
- PDF;
- WORD

 facebooklogo_pomanjan

MEDIJSKE OBJAVE: