Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

USTANOVITVENA SEJA ESS OBALNO-KRAŠKE REGIJE

 logo_GZS               KS_90_logo_mali               ESS_logo_2x_pomanjan

 

V ponedeljek, 16. 12. je v Pretorski palači Mestne občine Koper potekala ustanovitvena seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno Kraške regije (v nadaljevanju ESSOKR). Ustanovni člani ESSOKR so Mestna občina Koper, Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Ilirska Bistrica, Občina Izola, Občina Komen, Občina Piran, Občina Sežana, Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana, Primorska gospodarska zbornica, Območna organizacija ZSSS Primorska in Notranjska ter KS 90 Slovenije.

Uvodno besedo je imel Peter Majcen, predsednik KS 90 Slovenije, ki je poudaril pomembnost socialnega dialoga na regionalni ravni. Člani so nato soglasno potrdili Pravila delovanja ESSOKR in izvolili prvega predsednika, g. Borisa Popoviča za enoletni mandat.

Sledila je diskusija glede stanja gospodarstva v regiji. Direktorica območne enote Koper iz Zavoda za zaposlovanje, ga. Nevenka Bandelj je predstavila podatke o stopnji brezposelnosti v regiji, ki je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Člani so nato poudarili, da je stopnja brezposelnosti alarmantno visoka. Med diskusijo je bilo omenjeno, da bi bilo potrebno poenostaviti birokratske ovire, kar pa na ravni občine ni mogoče, saj je to v domeni državnih organov. Večkrat je bila tudi izpostavljena pomembnost oblikovanja regijskega socialnega sveta. Ustanovni člani so bili enotni, da je potrebno vzpostaviti redne seje na katerih je potrebno obravnavati konkretne probleme in iskati ustrezne rešitve.

IMAG_2x_pomanjano

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti