Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

DELAVNICA O ZDR-1 in ZVZD

logo_GZS                 KS_90_logo_mali            ESS_logo_2x_pomanjan

V sredo, 26. 3. smo v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog II« izvedli prvi del delavnice na temo novega Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Na začetku je predavatelj predstavil novelo Zakona o urejanju trga dela. Izpostavil je začasno in občasno delo upokojencev, trajanje in višino nadomestila za brezposelnost in pravice ter obveznosti iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

038

Nato je sledilo predavanje na temo novega Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Cilji zakonodajalca pri pripravi novega zakona so bili večja fleksibilnost zaposlovanja in odpuščanja, odprava administrativnih ovir in zmanjšanje razlik med zaposleni za določen in nedoločen čas.

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju ob aktivnem sodelovanju udeležencev, saj je bilo postavljenih mnogo vprašanj in izmenjanih veliko vsakodnevnih izkušenj.

IMAG0025

  Med odmorom so udeleženci izkoristili priložnost za neformalno izmenjavo mnenj in druženje.

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti