Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

LEGACOOP UDINE

 

 

alt         alt        alt

V četrtek, 3. aprila smo v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog II« obiskali predstavništvo LegaCoop FVG v Udinah (ITA). Gre za regionalno predstavništvo LegaCoop Benečije in Julijske krajine. Sedež glavne pisarne LegaCoop je v Rimu, imajo pa tudi izpostavo v Bruslju.

LegaCoop pomeni združenje storitvenih kooperativ. Prvi zametki združenja kooperativ segajo v leto 1886 in imajo v Italiji že dolgoletno tradicijo.

V LegaCoop FVG so vključeni pravni subjekti iz prehrambene, potrošne, proizvodne, delovne, storitvene in socialne dejavnosti.

 IMAG0050_BURST002_COVER

V celotni Italiji je v zadruge vključenih 15.000 pravnih subjektov, ki zaposlujejo osem miljonov Italijanov. Skupni letni promet dosega 54 miljard evrov. LegaCoop Benečije in Julijske krajine združuje 230 pravnih subjektov (zadrug) v katerih je zaposlenih 15.700 oseb. Skupni letni promet obsega 1,5 miljarde evrov.

LegaCoop ima svoj sklad s katerim pomaga pri začetnih investicijah in pri ugodnih posojilih. Vršijo tudi vlogo varovanja interesov, promocije in svetovanja zadrugam. Organizacijsko strukturo obsega upravni odbor, predsednik, predsedstvo, odbor revizorjev in odbor upnikov.

Povezava do spletne strani LegaCoop: http://www.legacoop.coop/

Povezava do spletne strani LegaCoop FVG: http://www.legacoopfvg.it/

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.