Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

DRUGA DELAVNICA NA TEMO ZDR-1 IN ZVZD-1

      

       logo         KS_90_logo3         Naloba_v_vao_prihodnost       

V sredo, 16. 4. 2014 je v prostorih GZS potekala druga delavnica na temo ZDR-1 in ZVZD-1. Delavnice, ki jo je vodil Damjan Volf, se je udeležilo lepo število poslušalcev, ki so ves čas predavanja pridno poslušali in sodelovali. Uvodoma je predavatelj predstavil zgodovino razvoja zdravja in varnosti pri delu, nato pa nadaljeval s podrobno razlago pomembnejših členov, ter vseh dejavnikov za lažje razumevanje zakona.

DELAVNICA_2_-_IMAG0161_-_1

Med predavanjem se je kazalo zanimanje poslušalcev s postavljanjem najrazličnejših vprašanj ter predstavljanjem njihovih pogledov na zakon. Ves čas je razprava tekla v smeri razumevanja zakona, izmenjave mnenj ter iskanja odgovorov in rešitev za nekatere nejasnosti. Celotna delavnica je bila tako intenzivna, da je ob koncu ostalo časa le za besedo ali dve o ZDR-1. Še več! Po končani delavnici so nekateri poslušalci ostali z ekipo organizatorjev in podrobno analizirali pomembne stvari, ki se jim vsakodnevno dogajajo na delovnem mestu.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti