Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

SEMINAR ZVZD-1, ZDR-1 in ZPIZ-2 - IZVAJANJE V PRAKSI (2. del)

logo_GZS          KS_90_logo3      Naloba_v_vao_prihodnost

V ponedeljek, 23. 6. 2014, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal seminar, ki je obsegal zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o delovnih razmerjih.

Drugi del seminarja je bil posvečen ZDR-1 in ZPIZ-2. Pravna svetovalka KS90, Judita Belhar, se je osredotočila na določila ZDR-1, ki bi jih moral vedeti oziroma bi moral biti z njimi seznanjen vsak sindikalni zaupnik in tudi delavec. Podrobneje je obrazložila kaj pomeni prevzem in prenos delavcev k drugemu delodajalcu. Velikokrat se zgodijo prevzemi delavci pa o tem niso obveščeni.

Med udeleženci seminarja so bili tudi invalidi zato je podrobneje obrazložila status invalida v podjetju - pravice in obveznosti delavca invalida in delodajalca na podlagi delovnopravne in invalidske zakonodaje.

seminar_-_Judita_-_2_del

 

Predavateljica se je opredelila predvsem na primere iz prakse zato je tema udeležence pritegnila, sodelovali so v razpravi in predavateljici zastavili številna vprašanja. Rezultat razprave je doprinesel k zanimivim pogledom in (možnim) rešitvam na nekatera ključna vprašanja.

Pravni svetovalec KS 90 Marko Blatnik, pa je udeležencem obrazložil in pojasnil vzroke in posledice transformacije pogodbe o zaposlitvi. Za lažje razumevanje je predstavil primere iz prakse.

seminar_-_Marko_-_2_del

Sledila je obravnava poškodb pri delu v številkah, načini njihovega zmanjševanja, preprečevanja in odškodninska odgovornost delodajalca, kar je bilo seveda podkrepljeno s sodno prakso slovenskih sodišč.

Zaključek seminarja pa je bil posvečen nastanku invalidnosti na delovnem mestu in pravnim posledicam, ki temu sledijo.

Udeleženci so v razpravi aktivno sodelovali. Seminar je presegel predvideni časovni okvir, kar pomeni, da so bile izbrane teme zanimive in aktualne. Udeleženci so tekom seminarja in po seminarju pravnikoma izpostavili vprašanja s katerimi se srečujejo v svojem delovnem okolju, o njih razpravljali in večkrat reagirali tudi zelo čustveno.


 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti