Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

2. POSVET GLEDE MOŽNOSTI ALTERNATIVNEGA ODKUPA MERCATORJA IN PREDNOSTIH ZADRUŽNIŠTVA

logo_GZS     KS_90_logo3      Naloba_v_vao_prihodnost

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sodelovanju z zainteresirano strokovno slovensko javnostjo, dne 5.6.2014, pripravili javno pobudo za alternativni delavsko-potrošniški-dobaviteljski odkup družbe Mercator in njegovo preoblikovanje v kooperativo. Pobudo so naslovili na širšo zainteresirano slovensko javnost in k aktivnemu sodelovanju pozvali delavce Mercatorja, upokojene delavce Mercatorja, potrošnike dobavitelje, sindikate, nevladne organizacije in vse državljanke in državljane R Slovenije. Pobudo so naslovili tudi na predstavnike državnih institucij in nosilce javnih funkcij v R Slovenije, s pozivom, da se ji pridružijo, se do nje opredelijo in aktivno prispevajo k njeni realizaciji.

Tudi drugi javni posvet Slovenskega foruma socialnega podjetništva je bil organiziran na podlagi javnega poziva. Potekal je v petek, 27. 6. 2014, v kreativnem centru Poligon na Tobačni ulici 5 v Ljubljani. Glavna tema posveta je bila možnosti alternativnega odkupa Mercatorja in prednosti zadružništva, način prodaje in posledice, ki jih lahko le-ta povzroči.

Posveta so se udeležili nekateri predstavniki ministrstev Vlade RS, strokovnjaki za zadružništvo in ekonomijo iz Slovenije in drugih evropskih držav, predavatelji Ljubljanskih fakultet in tudi predsednik KS 90 Peter Majcen, ki je na forumu podal poglede in predloge sindikata glede na nastalo situacijo in na javno pobudo za alternativni odkup in preoblikovanje družbe.

2._Posvet_alternativnega_odkupa

Mercator je ena izmed največjih družb v Sloveniji. Nepremišljena prodaja in v nadaljevanju posredno slabo upravljanje družbe, bi lahko povzročilo negativne posledice ne le na zaposlene in dobavitelje temveč tudi za državo. Za rešitev problema bi morali vložiti več truda in mu posvetiti več pozornosti ter skupaj poiskati najboljšo rešitev. Ena izmed možnih rešitev je tudi preoblikovanje Mercatorja v kooperativo Naš Mercator.

Na posvetu je bilo predstavljeno tudi delovanje zadrug, njihove prednosti / slabosti in dobre prakse zadružništva v drugih državah EU. Dejstvo je, da so zadruge sistem delovanja, ki je v danih okoliščinah zelo učinkovit, ki bi ga bilo vredno čim prej vpeljati tudi v Sloveniji.

2.___Posvet_alternativnega_odkupa

https://www.youtube.com/watch?v=biqRH-7350I

Peter Majcen, predsednik KS 90, nastopi pri 2:29:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti