Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

SEMINAR NA TEMO ZADRUŽNIŠTVA

logo_GZS     KS_90_logo3      Naloba_v_vao_prihodnost

V torek, 1. 7. 2014, je KS 90 v okviru EU projekta Socialni partner za socialni dialog II, organizirala seminar na temo zadružništva in socialnega podjetništva. Seminar je potekal v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Gostja in glavna predavateljica je bila ga. Jadranka Vesel iz Razvojnega inštituta za socialno ekonomijo (RISE). Predavala je o temi, ki je pri nas slabo poznana in o kateri bi morali več govoriti ter ji posvetiti več pozornosti.

Prvi del predavanja je bil usmerjen v predstavitev zadrug, zadružnih načel in zakonodaje pri nas. Udeleženci so dobili splošen vtis glede ureditve zadružništva v Sloveniji in izvedeli kaj sploh zadružništvo je. Prikazane so bile prednosti zadružne ureditve in kakšno javno korist je moč doseči z zadružništvom.

seminar_-_zadrunitvo

 

V drugem delupredavanja je predavateljica predstavila različnost zadrug ter razložila katere tipe zadrug poznamo pri nas in po svetu. Predstavljene so bile različne možnosti razvoja zadrug ter njihova umeščenost v celoten sistem gospodarstva.

 

 seminar_-_zadrunitvo_3

V tretjem delu predavanja je predstavila dejavnosti zadrug, njihove osnovne dejavnosti, ter možne dodatne in spremljajoče dejavnosti. Predstavljeni so bili načini organiziranja, ki spremljajo zadruge.

seminar_-_zadrunitvo_2

 

Sledil je odmor, ki je bil namenjen neformalni razpravi o predavani tematiki in izmenjavi mnenj. Seminar se je nato nadaljeval v smeri razlage o potrošniških zadrugah, različnostih praks in drugačnih izkušenj, vezanih na potrošniške zadruge, predvsem z vidika umeščenosti zadrug v gospodarsko okolje v sosednjih državah EU.

Na koncu je sledila razprava o nujnosti razmisleka gospodarskega razvoja v okviru zadružništva - kooperativ. Poseben poudarek pa je bil usmerjen na poziv k proučitvi možnosti in načinu organiziranja zadruge - kooperative v Mercatorju, ter položaju posameznih nosilcev, ki vstopajo v zadrugo.

Tema seminarja, predavateljičina vsebinska podaja in praktična predstavitev tematike je udeležence seminarja izjemno pritegnila. Seminar je presegel predvideni časovni okvir zato predavateljica ni utegnila odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja in dileme. Sama deluje tudi v Slovenskem forumu za socialno podjetništvo zato je udeležence seminarja povabila k sodelovanju, jih pozvala tudi k ogledu spletne strani, kjer bo marsikdo lahko našel odgovore na zastavljena vprašanja.