Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

OBISK PRISTANIŠČA V TRSTU

alt      alt    alt   alt

 

V torek, 3. 12. 2013 smo v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog II, obiskali pristanišče v Trstu. Namen študijskega obiska je bil pregled delovanja in ureditve organizacije dela v pristanišču. Poleg tega pa so nas zanimale posebnosti, ki se dogajajo pri naših sosedih na področju opravljanja luških del preko podizvajalcev.

Začetek študijskega obiska se je začel s toplim sprejemom samega osebja, predstavnikov, ki so nam najprej predstavili njihovo zgodovino in nato samo delovanje pristanišča. Sledile so številke za lažjo predstavo in primerjavo z našo Luko Koper, nato pa je pogovor stekel v smeri pravic delavcev, pogojih dela in primerih dobrih praks.

IMAG0015_BURST004

Snidenje in seznanjanje z ostalim osebjem, zaposlenimi v pristanišču, je pripeljalo do razvoja novih tem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, pri čemer smo bili vsi enakega mnenja, kar je, postavitev varnosti in življenja delavcev na prvo mesto.

Sledil je vodeni ogled pristanišča. Predstavljeno je bilo delovanje terminalov, organiziranost logistične verige, sama dostopnost in primernost pristanišča, ter pogled na praktično vsakodnevno delovanje pristaniških storitev.

IMAG0016

Namen študijskega obiska je bil pogovor in izmenjava informacij z njihovimi predstavniki glede nepravilnosti in peročih tem v izvajanju pristaniških storitev. Menimo, da je bil naš cilj dosežen, saj smo pridobili potrebne informacije in veliko boljšo predstavo glede nevarnosti in odpravljanja problemov. Dobljene informacije in znanja bomo poskušali uporabiti za nadgraditev in napredek Luke Koper.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.