Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Za?ela se je bitka za prevzem Delmarovih ribarnic

Po ste?aju podjetja Delmar, e edinega ve?jega izolskega predelovalca in prodajalca rib, se je za?ela prava bitka za prevzem Delmarovih ribarnic, e zlasti za ribarnico na koprski osrednji trnici. Neizbrani najemnik trdi, da je za njo ponujal celo trikrat ve? kot najmenica, ki jo je izbral ste?ajni upravitelj. Ste?ajnemu upravitelju o?ita netransparentno in negospodarno ravnanje pri oddaji ribarnice v najem, o zadevi pa je obvestil tudi sodi?e. Ste?ajni upravitelj Andrej Marinc vse obtobe zavra?a, z netransparentnostjopa se strinja tudi izvrni sekretar KS 90, Damjan Volf.

Ve? v Slovenski kroniki.

SLOVENSKA KRONIKA - 15.10.2014