Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

V ?etrtek, 4.12.2014, je na Aerodromu Brnik potekal 6. Kongres KS 90. Delegati so izvolili nov 5-?lanski Nadzorni odbor KS 90, za predsednika KS 90 pa ponovno izvolili Petra Majcna. Kongres je sprejel tudi ugotovitveni sklep o novi sestavi Sveta KS 90 za naslednje mandatno obdobje.

Na kongres je bil kot gost in ?astni predsednik KS 90, vabljen tudi Boris Mazalin, ki je v pozdravnem nagovoru pozdravil navzo?e delegate in jim zaželel uspešno delo. Obrazložitve h kongresnim dokumentom je podal predsednik Peter Majcen, delegati pa so se po razpravi do njih opredelili.

Kongres je sprejel programske smernice in resolucije, ki so po mnenju delegatov klju?nega pomena za nadaljnji razvoj pravne in socialne države ter sodelovanje, povezovanje in enotno delovanje sindikatov na državni ravni.

 

PROGRAMSKE USMERITVE - 6. KONGRES KS 90

RESOLUCIJA ZA UVEDBO PREISKAVE BAN?NE LUKNJE

RESOLUCIJA ZOPER RAZPRODAJO PODJETIJ IN NESMISELNE VAR?EVALNE UKREPE

RESOLUCIJA O UVELJAVLJANJU UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DRŽAVLJANSKEGA DOHODKA

RESOLUCIJA PROTI TAJNIM TRGOVINSKIM SPORAZUMOM