Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Poziv k vseslovenskemu shodu "PREPRE?IMO RAZPRODAJO"

 

KS_90_logo3

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

poziva

vse ?lane, da se udeleijo vseslovenskega shoda z naslovom

 

PREPRE?IMO RAZPRODAJO!

 

v soboto, 7. februarja 2015, na Kongresnem trgu v Ljubljani,

s pri?etkom ob 16. uri.

 

Prijavo udelebo na shodu sporo?ite v tajnitvo KS 90, na tel. 01/426 30 23 ali elektronsko poto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Shoda se lahko udeleijo tudi druinski ?lani, prijatelji in drugi zainteresirani.

 

Na spodnjem naslovu lahko s svojim podpisom izrazite nasprotovanje razprodaji: http://www.mladina.si/162913/peticija-preprecite-razprodajo/

 

PREPRE?IMO RAZPRODAJO!*

Prodaja je menjava blaga za denar; prodajalec obi?ajno postavi ceno, kupec jo sprejme ali ne. Cena in s tem menjava naj bi bila pravi?na, takna je le, ?e je prostovoljna in ?e tako kupec kot prodajalec menita, da je zanju koristna. Pri zdajnjih razprodaji slovenskega premoenja ni tako. Ceno postavljajo posredniki, ki so povezani s kupci in ki imajo od prodaje koristi. Ve?ina prebivalstva, torej pravih lastnikov dravnega premoenja, meni, da je prodaja kodljiva in jo zavra?a. Tudi oblasti dvomijo v njeno koristnost, a trdijo, da morajo prodajati, ker so to obljubile evropskim oblastem in finan?nim trgom. Prodaja torej ni ne potena, ne prostovoljna in ne koristna. Dejansko ne prodajamo le podjetij, prodajamo ostanke gospodarske suverenosti. ?emu sploh smo se osamosvajali? Da bomo sami pa tudi nai otroci in vnuki postali poceni delovna sila multinacionalk? Oblasti prav tako pravijo, da nas v to razprodajo sili velik dolg, da bodo prodana podjetja u?inkoviteja, saj bodo prodana stratekim partnerjem, ki bodo po prodaji zagotovili ohranitev delovnih mest, da le privatizacija omogo?a, da se politika neha vtikati v podjetja, in da to zahteva lani sprejeta odlo?itev dravnega zbora.

 

Najbr podjetje, ki ga prevzame multinacionalka, res postane u?inkoviteje, a drubeni (gospodarski, socialni, razvojni, ekoloki) u?inki niso pozitivni, kar potrjujejo empiri?ne tudije in dogajanja v gospodarstvih, ki so prodala vse, kar se je dalo prodati. Med krizo je prav zaradi prodaj podjetij pred tem iz nekdanjih socialisti?nih drav letno odtekalo 40 milijard evrov.

 

Privatizacija naj bi prepre?ila nedostojno vmeavanje politike v podjetja. A dravna podjetja na primer Telekom, bomo prodali dravnim podjetjem drugih drav. Zdravilo za prepre?itev nespodobnega vmeavanja pa je enostavno; vladajo?a stranka ali koalicija naj se preneha nedostojno vmeavati.

 

* Tekst iz Peticije proti razprodaji

Ljubljana, 2. 2. 2015
                                                                                                                 Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
                                                                                                                        Peter Majcen, predsednik
 
bili smo na shodu,
SLIKA_1
na spodnjem linku pa e nekaj medijskih utrinkov
http://www.rtvslo.si/slovenija/foto-tuji-spekulanti-si-manejo-roke-ljudstvo-pa-strada-ne-bomo-kolonija/357779