Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Podpis SOCIALNEGA SPORAZUMA 2015-2016

 

Kljub nekaterim tehtnim pomislekom smo v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije - KS 90 sklenili, da podpiemo Socialni sporazum za leti 2015-2016. Po pooblastilu predsednika bo to v imenu organizacije fizi?no opravil predsednik Sveta in podpredsednik KS 90, Bojan vikart.

Prevladalo je prepri?anje, da je 140 zavez in nalog, ki jih socialni partnerji v dokumentu nalagamo Vladi RS tako pomembnih, da je to smiselno storiti ter nato v prihajajo?em obdobju aktivno spremljati njihovo dejansko realizacijo.

Izostanek dveh pomembnih tematik v sporazumu, kot sta vpraanje minimalne pla?e in pri?akovane spremembe insolven?ne zakonodaje, za katere smo si predvsem sindikati neuspeno prizadevali pridobiti soglasje partnerjev pa ne pomeni, da ju nameravamo v prihodnjem 2-letnem obdobju zamrzniti. Nasprotno, s kolegi iz drugih sindikalnih central bomo poskuali najti skupni jezik in akcijsko enotnost, da bomo lahko konstruktivno nadaljevali s pritiski in iskanjem boljih reitev od sedanjih.

Peter Majcen, predsednik KS 90

SOCIALNI SPORAZUM 2015-2016

 

Linki na prispevke

 

Trgoavto Koper, trgovina d.d. - v ste?aju:
e eden od razlogov, zakaj sindikati vztrajamo, da je potrebno spreminjati ste?ajno zakonodajo tako, da bi bili delavci veliko bolj zanesljivo popla?ani iz ste?ajne mase kot sedaj: