Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

V koprski Pretorski pala?i je v?eraj potekala javna tribuna, na kateri so sodelovali župani ali njihovi namestniki ter drugi predstavniki lokalnih oblasti z obeh strani slovensko-italijanske meje, nekateri primorski poslanci ter predstavniki zainteresirane civilne družbe, ki si složno prizadevamo, da ne bi prišlo do gradnje plinskega terminala v Žavljah, ki se nahajajo le lu?aj od slovenske meje.

V imenu KS 90, ki je bila ena izmed pobudnikov sre?anja, je predsednk KS 90 Peter Majcen izrazil zadovoljstvo, da je do sre?anja prišlo, kar je hkrati dokaz, da nas kljub administrativni meji združuje skupna skrb za bodo?nost. Le-to namre? ogrožajo ozki interesi multinacionalke Gas Natural, ki si je kljub nasprotovanju stroke, lokalne politike ter civilne družbe, pri državnih oblasteh v Rimu izposlovala nadaljevanje postopka umeš?anja terminala na omenjeni lokaciji.


                  pl. terminal

To dejstvo nesporno dokazuje, da nismo sindikati tisti, ki bi ogrožali razvoj, ampak je to v veliki meri brezobzirni kapital, ki se požvižga na vse skupaj in zasleduje le lastni cilj po dobi?ku, v škodo narave in ljudi. Drasti?no se pove?ujejo tveganja, s tem pa se ogrožajo številna delovna mesta v panogah kot so turizem, ribištvo, logistika in nekatere druge, za katere bi negativni efekti terminala lahko pomenili hudo grožnjo. Predsednik KS 90 je tudi zahteval, da slovenska vlada odlo?no uveljavi vse razpoložljive možnosti, s katerimi bi lahko nesporno zaš?itila naše skupne interese ter izrazil tudi pri?akovanje, da bo italijanska vlada delovala kooperativno, v duhu EU ter upoštevala naša stališ?a.

O dogodku sta poro?ala,

TV Koper v Primorski kroniki (od 30.s dalje) 

RTV4, 24.3.2015 - Primorska kronika  

in  Delo

Delo, 25.3.2015 – Plinski terminal potencialna razvojna ovira tudi za pristaniš?e Trst