Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Ekonomsko socialni strokovni odbor SDH za predsednico izvolil Lidijo Jerki?

Sedem?lanski Ekonomsko-socialni strokovni odbora (ESSO) Slovenskega dravnega holdinga (SDH) se je danes prvi? sestal in za predsednico izvolil Lidijo Jerki?, za njenega namestnika pa Zdenka Lorberja.


?lane odbora imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije, potrjuje pa uprava SDH. ?lani odbora so Miroslav Garb (Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenija), Lidija Jerki? (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Zdenko Lorber (Slovenska zveza sindikatov Alternativa), dr. Janez Posedi (Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam), mag. Branimir trukelj (Konfederacija sindikatov javnega sektorja), Irena Valenti (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije) in Franc Zupanc (Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost).

DELO 24.2.2015