Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikati GIT opozarjajo na preobremenjenost zaposlenih - tiskovna konferenca, 7.7.2015

V torek, 7. julija 2015, je bila v prostorih OSO-KS 90 v Kopru, sklicana skupna tiskovna konferenca Obalnega sindikata gostinstva in turizma KS 90 in Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Izpostavljena so bila vpraanja na katera zaposleni zahtevajo jasne odgovore:

ALI SE VSI ODGOVORNI NOSILCI V HOTELIH IN TURISTI?NIH DESTINACIJAH ZAVEDAJO MIZERNEGA POLOAJA DELAVCEV V GOSTINSTVU?

KAJ NAMERAVAJO STORITI Z VSEMI VIKI NEPLA?ANIH UR, KI NASTAJAJO ZARADI POMANJKANJA KADRA V GOSTINSTVU, OZ. KDAJ BODO TE URE PRAVI?NO PLA?ANE?

KAKEN DVIG PLA? SI ZASLUIJO NOSILNI KADRI V GOSTINSTVU, KI NE BI OGROZIL STAGNACIJE IN PO INTERPRETACIJI DELODAJALCEV BANKROTA SLOVENSKEGA TURIZMA?

KJE SO DIREKTORJI, KI IMAJO VIZIJO , ZNANJE IN PRAVILEN ODNOS DO SVOJIH ZAPOSLENIH DELAVCEV? DIREKTORJI, KI BODO VRNILI UGLED IN POLOAJ, KI TURIZMU KOT POMEMBNI SLOVENSKI GOSPODARSKI PANOGI PRIPADA?

 Rezultat iskanja slik za irena valenti

Ve? v prilogah:

SLOGAN BACKSCREEN tiskovna konferenca

IZJAVA MEDIJEM

IZJAVE ZAPOSLENIH V GIT

Stara sem 30 let, govorim 3 tuje jezike, moje delo so pohvalili, to ni bilo dovolj, da mi po 23 mesecih, z vmesnimi prekinitvami, ponudijo prilonost za sklenitev pogodbe za nedolo?en ?as. (nekdanja receptorka)

V nedeljo dobimo okvirni urnik dela za naslednji teden. Vem le kdaj pri?nem z delom, odhod z dela ni definiran. V juniju 2015 sem oddelal 269 ur. Dva sodelavca sta ekipo zapustila, manjka pa minimalno 5 sodelavcev, da bi zmogli opraviti vse naloeno delo. 3 natakarji moramo postre?i 230 gostov na ve?erji, ve? kot raztrgati se ne morem.     (natakar v hotelu)

Problem je dobiti ustrezen kader - kuharji, natakarji! Priznam, prili smo tako dale?, da si hotelirji krademo dober kader!   (direktor hotela)

Nam e 5 EUR ve? pla?e pomeni ogromno, vodilni si sploh ne predstavljajo koliko.     (izjava sobarice na predlog spremembe ZMinPL za izvzetje dodatka na dan praznika in nedelje)

16 let sem bila dobra delavka, po zahvali starev tujcev aktivno govorim 5 jezikov. Deurstva ob vikendih, praznikih in neprestani podaljki med tednom, niso bili dovolj. Na prvi novoletni dan sem deurala; reklamacije so deevale, telefon je pregorel, odgovoriti bi morala e na vseh 200 elektronskih sporo?il. Ker enostavno nisem ve? zdrala in nisem izpolnila pri?akovanj vodje, smo prekinili dolgoletno sodelovanje.         (nekdanja referentka v slubi rezervacij)

POHVALA kaj je to? Pohvalijo nas le e gostje. Knjiga pohval in pritob slui samo e za teror v primeru pritob!     (receptor)

Izjava natakarici: Gospa, vidim vas zgodaj zjutraj pri zajtrku, sre?am vas na kosilu, zve?er streete ve?erjo. Vi spite tukaj v hotelu?     (avstrijska turistka, maj 2015)

Nimam dovolj kuharjev, pomo?nikov, pomivalcev, delo kuhinjske gospodinje po upokojitvi zdaj opravljam sam. Nabavo, naro?ila, urnike, inventure, kalkulacije, poro?ila moram oddajati dnevno. tedilnika v kuhinji se nisem dotaknil e ve? let. Birokracije se je enostavno nabralo preve?. Dnevno je vojna, kako z dovoljenim budetom ustvariti zahtevano kulinari?no ponudbo. Pride dan, ko se enostavno umaknem od ekipe in se zjo?em.    (ef kuhinje)

Preden pri?nem s svojim delom na bazenu, moram najprej prekontrolirati in po?istiti povrine, ki jih pono?i niso zunanji sodelavci iz ?istilnega servisa. Enostavno me je sram, ?eprav ni moja firma. Kljub pritobam pristojnim, da tako ne gre, se ni? ne spremeni!    (?istilka-sobarica)

Ob pri?etku sezone smo v ekipo dobili mladega natakarja. e prvi dan je delal neprekinjeno 16 ur na penzionih in potem e na poroki. Dobil je krvave ulje, noge so mu ob koncu dneva odpovedale. Zdral je samo 2 dni!    (natakarica v hotelu)

V podjetju sem oddelala 34 let. Zdaj ko imam zdravstvene teave zaradi obrabe hrbtenice in sklepov, je zdravnik sproil postopek za pridobitev kategorije delovnega invalida. Kadrovnica mi je e napovedala, da zdaj v podjetju zame ustreznega dela ni in da naj premislim?! Grozi mi odpoved. Kdo me bo zaposlil zgarano pri 52 ih letih?     (sobarica)

Najhuje je na dan, ko prejmemo pla?ilne liste. Ta dan se sodelavci niti ne pogovarjamo. Nobenega direktorja in vodje ni na spregled, ta dan nas pustijo pri miru. Po dveh dneh, ko se jeza polee, je spet vse po starem. Vodje spet tekajo in imajo tiso? in eno idejo kaj je e potrebno postoriti.     (delavci v operativi)

Delodajalec organizira malico med delom v menzi. Se ne pritoujem, ?eprav ve?krat jemo ostanke od gostov s penziona. Ve?krat sodelavci potarnajo, da jim je bilo slabo.

Delilka hrane ne razume slovensko, e dobro, da si pomagam s pantomimo in ji z roko pokaem kaj mi naj naloi. Komu naj se pritoim? Odgovornemu vodji kuhinje? Saj vemo, da ni on kriv.  (reevalec iz vode)

Odzivi v medijih:

POSNETEK PIIMORSKA KRONIKA, 7. 7. 2015 (Glej od 4:52 dalje) http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174345330

RADIO CAPRIS, 7.7.2015  http://www.radiocapris.si/novice/n/sindikati-s-podrocja-turizma-opozarjajo-na-preobremenjenost-zaposlenih