Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Poziv k zbiranju podpisov - sprememba Zakona o minimalni plači

 

Spoštovani!

Kot že napovedano in vam znano bo tudi Konfederacija sindikatov 90 Slovenije sodelovala v skupni akciji sindikalnih central za podporo spremembi definicije minimalne plače po trenutno veljavnem Zakonu o minimalni plači. Skupna tiskovna konferenca sindikalnih central na temo akcije je napovedana za ta četrtek, 27. 8. 2015 na Dalmatinovi, ZSSS Ljubljana, ki se je bom udeležil tudi predsednik KS 90, Peter Majcen.

Podporo spremembam definicije minimalne plače, izvzem dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo iz minimalne plače, bodo lahko izrazili vsi državljani RS od torka, 1. septembra  do vključno petka, 4. septembra 2015 tako, da bodo na katerikoli upravni enoti v RS, v času uradnih ur, oddali izpolnjen poseben obrazec podpore spremembam definicije minimalne plače. Podporo s podpisom na overjenem obrazcu lahko izkažejo vsi državljani RS (po volilnem imeniku Državne volilne komisije),  pravica NE velja za tujce, ki opravljajo delo v RS in imajo urejeno začasno ali stalno bivanje v RS.  Obrazec bo potrebno podpisati pred uradno osebo na UE. Ob oddaji podpisa bo posameznik potreboval veljaven osebni dokument. Uradna oseba bo obrazec overila z žigom in podpisom in ga vrnila izpolnjevalcu.

Podpisan in overjen obrazec je potrebno oddati na stojnici, ki bo pred upravno enoto. Alternativno bo možno izpolnjene in overjene obrazce oddati tudi izvršnim sekretarjem, predsedniku sindikata ali sindikalnemu zaupniku, ali pa na sedežih območnih organizacij KS 90, RSSO Ljubljana, Resljeva7 v Ljubljani in OSO-KS 90, Trg Brolo 2 v Kopru. Vsi prejeti izpolnjeni in žigosani obrazci naj se na navedena sedeža dostavijo najkasneje do izteka akcije v petek, 4. 9. 2015.

NUJNO je, da še v tem tednu porazdelimo tudi letake in plakate »ZASLUŽIMO SI VEČ KOT MINIMALNO PLAČO!«. Propagandno gradivo je na razpolago na sedežih regijskih organizacij KS 90, KS 90- RSSO Ljubljana in OSO-KS 90 zato člane in članice pozivam, da ga čim prej dvignete in ga razdelite članom in tudi sodelavcem, ki niso člani sindikata in zainteresiranim državljanom in državljankam, ker tudi njihov podpis šteje! LETAK - SPREMEMBA DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

V skladu z dogovorom sindikalnih central bo KS 90 pokrivala zbiranje podpisov na obalnem območju - Koper in Lucija, ostale sindikalne centrale pa bodo pokrile ljubljansko in druga območja Slovenije. Več informacij si lahko preberete v priloženem pozivu OSO-KS 90.

Šteje torej vsak podpis, zato vas pozivam k sodelovanju!

 

Peter Majcen, predsednik KS 90

 

obrazec MINIMALNA PLAČA - SLO

obrazec MINIMALNA PLAČA - ITALIJANSKI

obrazec MINIMALNA PLAČA - MADŽARSKI

obrazec - vzorec - izpolnjen

obrazec MINIMALNA PLAČA - ITALIJANSKI

obrazec MINIMALNA PLAČA - MADŽARSKI

 

Vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central je v četrtek, 10.9.2015, v DZ prineslo 11.000 overjenih podpisov v podporo predlogu sprememb zakona o minimalni plači, po katerem bi iz definicije minimalne plače izločili dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo.