Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Odprto pismo KS 90 in Sindikata GIT - KS 90 odgovornim v Vladi RS

 

Danes, dne 4.11.2015, je bilo poslano odprto pismo Konfederacije sindikatov 90 Slovenije in Sindikata gostinstva in turizma Slovenije – KS 90 odgovornim v vladi RS, predsedniku Vlade RS, ministru za finance, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se navezuje predvsem na aktualno in nevzdržno stanje v obalnem (portoroškem) turizmu. Prevzemi in odpuščanja redno zaposlenih delavcev nakazujejo na model, ki stremi le k začasnim zaposlitvam in sicer izključno sezonskih delavcev, samostojnih podjetnikov, agencijskih delavcev, zunanjih pogodbenih izvajalcev in re-aktiviranih upokojencev – natakarjev, ki si z zaslužkom v času sezone skušajo olajšati socialno-ekonomski status, ker s pokojninami ne morejo preživeti. V nadaljnjih odpuščanjih ni rešitve za  slovenski turizem. To smo delodajalcem tudi že zelo jasno povedali!

 

ODZIVI MEDIJEV

-   Primorske novice - Na cesto bodo morali tudi redno zaposleni - 5.11.2015
-   Primorske novice - V portoroškem turizmu na cesto tudi redno zaposleni - 5.11.2015

                                                                                          

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE                                             SINDIKAT GOSTINSTVA IN TURIZMA
Resljeva   7                                                                                                                         SLOVENIJE KS 90
1000 LJUBLJANA                                                                                                            Trg Brolo 2
tel.: (01) 426 30 23, (01) 426 30 24                                                                                 6000 KOPER
www.sindikat-ks90.si                                                                                                       www.sindikat-ks90.si
 

Ljubljana, 3. 11. 2015

 

ODPRTO PISMO ODGOVORNIM V VLADI RS

 

Število stalno zaposlenih v obalnih hotelih se zadnjih šest let naglo znižuje, v obdobju poletnih sezon se je trend sicer obrnil navzgor, vendar le na račun atipičnih sezonskih zaposlitev.

Največji portoroški hotelirji zdaj, po uspešno končani poletni sezoni, brez razlik, še naprej vestno zmanjšujejo število stalnih delovnih mest. V času »špic« in praznikov si lahko lokalni prebivalci obetajo v hotelih le še možnost sezonske zaposlitve, študentskega dela ali dela preko zunanjih izvajalcev.

Finančni holdingi in bankirji, ki so v s finančnimi in nepremičninskimi malverzacijami špekulirali in krojili usodo slovenskega turizma v preteklih 20-ih letih, danes na stolčkih nadzornikov in v bankah sedijo v novih preoblekah »turističnih ekspertov«, ki naj bi sanirali slovenski turizem. Ob večnem izgovoru, da so ukrepi nadaljnjega zmanjševanja stroškov dela v smeri izvrševanja zavez do bank upnic, ki so glavni odločevalci in narekujejo tok razvoja dogodkov. Največ negativnih posledic nosijo ravno ključni kadri !!!

Po oceni trenutnih lastnikov je razlog za tok dogodkov stanje na trgu, ki naj ne bi omogočalo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev; dodatno pa situacijo zaostruje trend »sezonskosti«, ki se v zadnjih letih vrača v turizem in predstavlja korak nazaj v strokovnih pristopih, ko bi jim moral biti cilj celoletna ponudba.

Na turistični destinaciji Portorož se je že odvil prvi val odpuščanj pod taktirko novih hrvaških lastnikov Hotelov Metropol d.o.o. v mesecu oktobru. Te dni beležimo odpuščanja v hotelih Istrabenz Turizem d.d. v samem jedru Portoroža, kjer po oceni uprave trenutno stanje na trgu ne omogoča doseganja zastavljenih ciljev in zaradi napovedi investicije v prenovo hotela Slovenija in bazenskega kompleksa napoveduje zaprtje hotelov vse do sredine meseca maja 2016.

Kljub našemu vztrajnemu opozarjanju vodstev hotelov, da zgolj odpuščanja niso prava pot, so upravitelji hotelskih kapacitet odločeni nadaljevati s krčenjem števila zaposlenih povsod v operativi , medtem le-tega ne gre zaslediti v vodstvenih strukturah. V operativnih službah trend odpuščanj, v ključnih pozicijah v režiji in na višjih instancah neskončna kadriranja. Z izgovorom, da tako narekujejo potrebe trga.

Naše stališče je, da bi morali NUJNO spremeniti poslovne modele, po katerih se ustvarjajo »FANTOMSKA« delovna mesta za nepregledno število direktorjev in namestnikov, zmanjšuje se pa delež zaposlenih na delovnih mestih, ki so dejansko v stiku z gosti! Jasno je, da so odgovorni za razvoj hotelske dejavnosti na Primorskem (in verjetno v državi) že zdavnaj izgubili kompas in skrbijo kvečjemu za zasebne interese trenutno aktualnih centrov moči.

Kaj je potrebno storiti, da bodo v slovenskemu in obalnemu turizmu delali kvalitetni, motivirani in izobraženi delavci? Kaj spremeniti, da najboljši kadri ne bodo odhajali na delo čez mejo, ali še huje, životarili kot socialni podpiranci?

Rešitev je enostavna: povratek k osnovam, zaposlovati je potrebno lokalno prebivalstvo, ki že kratkoročno daje poslovnim sistemom legitimnost v okolju kjer delujejo in enostaven dostop do delovne sile, ki je tudi najbolj razpoložljiva. Zaposleni morajo biti v stalni komunikaciji z vodilnimi, usmerjeno motivirani in nagrajeni za nadpovprečne rezultate z jasnimi sistemi napredovanj izključno PO ZASLUGAH za delo, brez kadriranj po meri!!

V urejenih sistemih je normalno, da hotelske hiše razmišljajo dolgoročno ter šolajo svoje zaposlene oziroma delujejo v transparentnih navezah z izobraževalnimi ustanovami. Cilj mora biti zagotavljanje kompetentne lokalne delovne sile, ki bo z zadovoljstvom opravljala svoje delo in skrbela za dvig kakovosti ter podobe turizma. Opisan model ni izmišljen, ampak zelo dobro funkcionira po svetu, od modela križark do največjih hotelskih verig.

V trenutnem modelu lahko na začasno zaposlitev računajo izključno sezonski delavci, samostojni podjetniki, agencijski delavci, zunanji pogodbeni izvajalci in re-aktivirani upokojenci – natakarji, ki si z zaslužkom v času sezone prizadevajo olajšati ekonomsko-socialni status, saj s pokojninami ne uspejo preživeti! To je resnično ozadje portoroškega turizma.

V nadaljnjih odpuščanjih ni rešitve za slovenski turizem. To smo delodajalcem zelo jasno povedali!

Sprašujemo se, ali je slednje sploh še cilj vlade, ministrice za delo, pristojnega ministra za gospodarstvo in ministra za finance, s tem ko vztrajno tolerirajo vladavino holdingov in finančnih institucij – in kljub temu pričakujejo prilive v državno blagajno?? Sprejmite ustrezne predpise v smeri zavarovanja interesov lokalne in domače javnosti, pa bomo poskrbeli, da se bodo implementirali.

Dlje časa trajajoče načrtno izčrpavanje in siromašenje obalnih hotelskih družb bo neizogibno pripeljalo do propada le-teh s posledičnim okoriščanjem izbranih posameznikov in strašnimi posledicami za vse ostale, domačine, mladino ter poslovno okolje celotne Primorske.

Če obratov v trendih dogodkov ne bo, kje bodo sploh še ostali gostinsko-turistični delavci, vsi nevidni a nepogrešljivi ljudje, ki omogočajo, da se vsak gost pri nas počuti VARNO, UDOBNO in LEPO?

In končno, a ne najmanj pomembno, ali ne bi moral biti cilj Vlade RS in pristojnega ministrstva, da s kvalitetnimi pristopi v turizmu dosežemo ustrezno promocijo in prepoznavnost Slovenije v vsakdanjih stikih z gosti? Brez kvalitetnih delavcev in le z začasno sezonsko delovno silo, zbrano »z vseh vetrov« ter z nadaljevanjem »balkanizacije« obalnega turizma, tega zanesljivo ne bomo dosegali!

 

Peter Majcen, l.r.
predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

 

Irena Valenti, l.r.
izvršna sekretarka
Obalne sindikalne organizacije - KS 90