Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

VABILO - 3-dnevno usposabljanje za promocijo zdravja na delovnem mestu

 

     

ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV

3-DNEVNO BREZPLA?NO IZOBRAEVANJE

1. 2. 2016, 2. 2. 2016 in 1. 3. 2016, NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

 

V sklopu skupnega projekta Nacionalnega intituta za javno zdravje, Intituta za produktivnost, Obalne sindikalne organizacije Koper in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV, bomo izvedli 3 dnevno poglobljeno usposabljanje za promocijo zdravja pri delu. Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice in je za udeleence brezpla?no. Za prevoz in morebitno no?itev morajo poskrbeti udeleenci sami. Poskrbljeno pa bo za malico in kavo med odmori.

Izobraevanje bo potekalo na Nacionalnem intitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, dvorana Pod kupolo.

Usposabljanje je namenjeno iri zainteresirani javnosti, ki zajema delavske predstavnike (sindikati, sveti delavcev, ipd.), kadrovske strokovnjake, inenirje za varnost pri delu, promotorje zdravja oz. drugo zainteresirano javnost. Nanj se lahko prijavite vsi, ki imate interes podrobneje se seznaniti s tem podro?jem oziroma pridobiti znanja in ve?ine, potrebne za uspeno promocijo zdravja pri delu ter vsem, ki vam ni vseeno za po?utje na delovnem mestu.

KDAJ:

Usposabljanja bodo potekala 1. 2. 2016, 2. 2. 2016 in 1. 3. 2016, NIJZ, v trajanju 7 ur dnevno, predvidene so tudi ure samostojnega dela med izvedbo modulov. Usposabljanja se bodo izvajala v manjih skupinah, tevilo prijavljenih pa je omejeno na 30 udeleencev.

PROGRAM:

Na usposabljanjih bo poudarek na treh klju?nih temah upravljanja z zdravjem in dobrim po?utjem v slovenskih organizacijah in bo potekal v obliki treh modulov.

1.modul: iritev orodij in pristopov dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu v organizacijah (1. dan), predavatelj: dr. Klemen PODJED (Intitut za produktivnost)

2.modul: duevno zdravje, psihosocialna tveganja,, stres, izgorelost, strategije za spoprijemanje s stresom in zdravo ivljenje (2. dan), predavatelji: dr. Helena JERI?EK KLAN?EK, mag. Maja BAJT s sodelavkami (Nacionalni intitut za javno zdravje).

3.modul: predstavitve pripravljenih na?rtov promocije zdravja, ki bodo nastali v okviru usposabljanj; razvoj ve?in udeleencev, da bodo sposobni pridobljena znanja predstaviti v svojih delovnih sredinah; odgovori na pogosto postavljena vpraanja glede promocije zdravja na delovnem mestu (3. dan), koordinatorji: dr. Klemen PODJED, dr. Helena JERI?EK KLAN?EK, mag. Maja BAJT.

 

PRIJAVE IN KONTAKT:

Vse informacije dobite na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na telefonski tevilki 05/612-40-00.

 

OSO KS 90, generalni-sekretar            NIJZ, direktor                  IZP, direktor                  KS 90, predsednik
Euro BROZI? l.r.                                                    Ivan EREN l.r.                    Klemen PODJED l.r.         Petar MAJCEN l.r.Projekt Znanje za zdravje delavcev je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finan?no podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije"