Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Poziv predsedniku vlade in vodjem koalicijskih partnerjev - izgradnja 2. tira med Koprom in Diva?o

Predstavniki delavskih predstavnitev in obeh sindikatov, delujo?ih v edinem slovenskem pristani?u, so predsedniku Vlade RS in predsednikoma preostalih dveh koalicijskih strank poslali poziv vezan na izgradnjo 2. tira med Koprom in Diva?o in Luko Koper d.d.. Poziv ( v priponki ) je podprt s podpisi prakti?no vseh zaposlenih v Luki Koper, d.d..

Luka Koper, v sedanji obliki poslovanja, pomeni trden steber in vmesni cilj tevilnih logisti?nih poti, kar dobro vedo centri mo?i v Evropi in ire v svetu. V?asih se zdi, da pa tega ne vidijo in ne elijo pripoznati prav nai najodgovorneji politiki, ki so dolni ustvarjati pogoje za skladen in nemoten razvoj pogojev za delovanje naega gospodarskega sistema. Dejstvo namre?  je, da tisti, ki nadzoruje in obvladuje logistiko obmo?ja, hkrati obvladuje razvoj celotnega gospodarstva.

Na to, da razmere niso primerne, ter kdo je za to odgovoren, prepoznavajo tudi podpisniki pisma. Ker pa gre za podjetje, ki s svojim delom in obstojem predstavlja generatorja poslovanja mnogih drugih poslovnih subjektov ter s tem ohranjanja in nastajanja tevilnih novih delovnih mest, si zasluijo aktivnosti delavskih predstavnikov in sindikatov iro podporo.

Zato v imenu KS 90, katere ?lanica je Sindikat pristanikih delavcev Slovenije, pozivamo vse najodgovorneje predstavnike preostalih ?lanic in zainteresirano javnost, da pismo ?im prej predstavite v svojih sredinah ter takoj sproite akcijo podpisovanja podpore, da bomo lahko s ?im ve?jim tevilom podpisov dodatno vrili pritisk na Vlado RS. teje vsak podpis polnoletnega dravljana Republike Slovenije!

Prosimo vas, da priloene podpisne liste natisnete ter podpisane sezname poljete na zbirno mesto v Obalni sindikalni organizaciji, Trg Brolo 2 v Kopru. Lahko pa jih skenirate in dostavite tudi v elektronski obliki na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, smo vam na voljo na telefonu 041 738-970.

POKAIMO, DA NAM NI VSEENO, IN DA ZNAMO STOPITI SKUPAJ, KO JE TO POTREBNO!

Zahvaljujemo se vam za vae angairanje in vas lepo pozdravljamo

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen, predsednik

Poziv predsedniku vlade RS - ZA DRUGI TIR DANES