Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

STOPIMO SKUPAJ - LUKE NE DAMO

Konfederacija sindikatov 90 in nekatere naše članice, tako OSO-KS 90 in predvsem sindikati s področja logistike, so se ob njenem nastanku pridružili civilni iniciativi "Vstala Primorska, vstani Slovenija!", katere razlog ustanovitve je bil očiten naskok škodljivih lobijev na Luko Koper.


Povod, ki je sodu izbil dno, je poskus menjave treh članov nadzornega sveta s strani SDH, pri čemer v CI družno utemeljeno ocenjujemo, da je to le prvi korak pri odstavitvi uspešne uprave podjetja, ki ob vsem uživa podporo velike večine delovnega kolektiva.

Predlagatelji menjave nadzornikov se pri tem poslužujejo laži, sprenevedanj, manipulacij, groženj in zavajanj javnosti, pri čemer se ne branijo še podlejših sredstev. Kot glavni razlog navajajo neuspešnost uprave pri obvladovanju stroškov dela, kar je nesprejemljiva trditev, saj ima družba Luka Koper,d.d. veljavno kolektivno pogodbo, v kateri so plače vezane na produktivnost ter v odstotku prihodkov predstavljajo manjši delež od skoraj vseh primerljivih pristanišč.
Očitni cilj SDH in njihovih botrov je oslabitev družbe, nato njeno razbitje ter po pri nas poznanih scenarijih, divja mednarodna privatizacija, z vsemi možnimi škodljivimi posledicami. 

Naj tistim, ki dogajanja mogoče ne poznajo, navedemo, da Luka Koper trenutno posluje izredno uspešno, primerljivo z najboljšimi pristanišči v Evropi in širše ter s trendom izjemne rasti vseh pozitivnih kazateljev uspešnosti. Zaradi tega in svoje izredne geo-strateške lege vzbuja apetite mnogih, predvsem tujih družb. Poseben problem predstavlja mačehovski odnos države do nujnih investicij v infrastrukturo (2.tir in ostalo...). 

Ker so podobna dogajanja že spravila slovensko gospodarstvo na kolena, Luka Koper pa ostaja ena redkih svetlih točk, kjer kljub naporom mnogih, da bi jo podredili, tega do danes še niso uspeli uresničiti, tudi v naših sindikatih ne bomo tiho in križem rok zato
pozivamo vse funkcionarje, sindikalne zaupnike in celotno naše članstvo ter zainteresirano javnost, da nas pri teh naporih podprete.


dne 21. 6. 2016 ob 13,00 uri je Svet delavcev Luke Koper sklical zbor delavcev celotne družbe. To je le eden od korakov, s katerim želimo pritisniti na SDH, da odstopi od menjave nadzornikov. V primeru, da tega ne storijo, sledi v torek, 28. 6., obsežen protestni shod na osrednjem, koprskem Titovem trgu ob 18.uri. O scenariju dogodka in ostalih dogajanjih boste zanesljivo obveščeni tudi iz javnih medijev.

        


Sindikalni pozdrav,
Peter Majcen, predsednik KS 90

 

DOVOLJ NAM JE PLENJENJA PO LUKI KOPER - plakat 1
VSTALA PRIMORSKA, VSTANI SLOVENIJA - plakat 2
MEMORANDUM FRONTE