Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikalno sre?anje ?lanov in ?lanic Sindikata trgovine Slovenije KS 90

Sindikat trgovine Slovenije KS 90 je dne 28.5.2017 organiziral sindikalno sre?anje. Sre?anja ob Velenjskem jezeru se je udeleilo ve? kot 200 ?lanov in ?lanic. Druenje je potekalo v prijetnem in veselem vzduju, kar je bil tudi klju?ni namen.

Prisotne sta najprej nagovorila in pozdravila predsednica sindikata dejavnosti tefka Bezgovek in predsednik KS 90 Peter Majcen kot posebni gost pa je bil na sre?anje povabljen tudi gospod Zoran Jankovi?, ki so ga udeleenci z navduenjem pozdravili. Sindikalni zaupniki so prejeli priznanja za svoje ve?letno sindikalno delo, pripravili pa smo tudi pester program. Za sprostitev in dobro voljo so poskrbeli, voditelj Franci Podbrenik Sol?avski, Posko?ni muzikantje in vokalna skupina IL Divji. Dobro je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pija?o.

e nekaj utrinkov iz skupnega druenja

info_toka     prizorie_-_otor   

info to?ka - sprejem udeleencev                                                  prizori?e - otor                                                                                                                 

Pozdravni_nagovor_predsednice_STS__KS_90____     pozdravni_nagovor_predsednika_KS_90_Petra_Majcna

Udeleence sta najprej pozdravila predsednica STS - KS 90 tefka Bezgovek in predsednik KS 90 Peter Majcen

na_povabilo_se_nam_je_pridruil_tudi_g._Zoran_Jankovi________       116A0535

in nato tudi g. Zoran Jankovi?, ki se nam  je na povabilo pridruil kot skrivni gost, za kar smo se mu zahvalili s prilonostnim darilom.

z_njim_tudi_zaplesali        sindikalnim_zaupnikom_smo_podelili_priznanja

Z nami je tudi zaplesal.                                                                    Sindikalnim zaupnikom smo podelili priznanja

za_njihovo_prizadevno_delo        pri_zaiti_pravic_delavcev_in_

 za njihovo prizadevno delo                                                           pri za?iti pravic delavcev in

krepitvi_nae_sindikalne_organizacije

  krepitvi nae sindikalne organizacije.

116A0421

      najbolja ekipa - sindikalni zaupniki STS-KS 90 s podeljenimi priznanji

poskrbeli_smo_za_tudi_hrano_najprej_gola_in_nato_e       meso_in_zelenjava_na_aru

    Poskrbeli smo tudi za hrano in pija?o, najprej gola in nato e meso in zelenjava na aru.

tiri_ekipe_so_se_pomerile       v_vleenju_

           tiri ekipe so se pomerile v vle?enju vrvi.

vrvi


116A1698         ob_sproenem_klepetu

      Vozili smo se s pletno.                                                                                 Ob spro?enem klepetu,

spoznavanju         116A0144

spoznavanju,                                                                                                izmenjavi mnenj

in_problemov       ob_dobri_glasbi_in

                 in problemov,                                                                                            ob dobri glasbi in

116A1804          smo_se_zabavali   

      odli?nih izvajalcih                                                                                          smo se zabavali                                                                                   

 in_se_zabavali          do_poznih_veernih_ur

       in se zabavali                                                                                                      do poznih ve?ernih ur.

Imeli_smo_se_lepo_in_upamo_da_naslednje_leto_ponovimo

            Imeli smo se lepo in upamo, da naslednje leto ponovimo.