Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

članice

1 Sindikat delavcev v kulturi - KS 90
2 Sindikat zasebnega varovanja (v postopku priključitve)
3 Obalna sindikalna organizacija - KS 90
4 Regijska sindikalna in strokovna organizacija Ljubljana - KS 90
5 Sindikat zračnega prometa Slovenije
6 Sindikat delavcev kontrole letenja RS
7 Sindikat aeronavtičnih informacijskih in tehničnih služb
8 Sindikat pilotov ministrstva za obrambo
9 Sindikat vojske, obrambe in zaščite
10 Sindikat gostinstva in turizma Slovenije KS 90
11 Sindikat kovinske in elektroindustrije ter elektronike
12 Sindikat delavcev v pomorstvu Slovenije - kopno Portorož
13 Združenje poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu RS
14 Sindikat lastovka
15 Sindikat trgovine Slovenije KS 90
16 Sindikat delavcev špedicijske, agencijsko pomorske in kontrolne dejavnosti Slovenije KS 90
17 Sindikat delavcev kmetijske in živilske industrije Slovenije
18 Sindikat gradbenih dejavnosti Slovenije
19 Sindikat zdravstvene dejavnosti Slovenije
20 Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju Slovenije
21 Sindikat delavcev kemijske, gumarske industrije in industrije plastičnih mas Slovenije
22 Sindikat veterinarskih higienikov
23 Sindikat letalskih meteorologov
24 Sindikat pomorščakov Slovenije
25 Sindikat poštnih delavcev KS 90
26 Sindikat aeronavtične tehnične službe
27 Sindikat pristaniških delavcev Slovenije
28 Sindikat upokojencev Slovenije